Kursy hiszpańskiego w Hiszpanii

Kurs przygotowujący do DELE w Hiszpanii

 

Kurs przygotowujący do DELE w Hiszpanii

 

Kurs przygotowujący do DELE w Alicante i Vitorii, w Hiszpanii

Kurs przygotowujący do DELE w HiszpaniiPrzygotowanie do DELE

4 lekcje kursu ogólnego + 2 lekcje hiszpańskiego skoncentrowane na przygotowaniu do egzaminów DELE

 

DELE Jedyny certifikat językowy oficjalnie potwierdzający kompetencje językowe z hiszpańskiego, wysoce uznawany przez uczelnie wyższe, oraz pracodawców.!

Kursy przygotowujące do egzaminu DELE, który pozwala na uzyskanie oficjalnego certyfikatu z języka hiszpańskiego - Diplomade Español como Lengua Extranjera — prestiżowego Certyfikatu językowego potwierdzającego znajomość języka hiszpańskiego jako obcego, wydawanego przez Instytut Cervantesa w Madrycie pod patronatem Ministerstwa Edukacji Hiszpanii. Nasz kurs hiszpańskiego przygotowujący do DELE, to specjalny program językowy, który pomoże zdać ten prestiżowy egzamin.

Możesz uczestniczyć w kursie przygotowawczym do DELE w obydwu naszych Szkołach hiszpańskiego — w Alicante i w Vitorii. Terminy rozpoczęcia kursu są powiązane z wyznaczanymi corocznie terminami egzaminu; kursy przygotowujące do DELE kończą się zazwyczaj w tym samym tygodniu, w którym ma się odbyć egzamin.

Jeżeli chciałbyś rozpocząć przygotowanie do egzaminu DELE w innym terminie, przez cały rok możesz uczestniczyć w Super Intensywnym kursie hiszpańskiego (4 lekcje w małych grupach + 1 lub 2 lekcje indywidualne).

 

4 tygodnie kursu hiszpańskiego to 20 lekcji ogólnego kursu hiszpańskiego, oraz 10 lekcji kursu przygotowującego do egzaminu DELE tygodniowo.

Ogólny Intensywny Kurs hiszpańskiego w małych grupach z maksymalnie 7 osób w grupie, to możliwość powtórzenia gramatyki, słownictwa, oraz ogólnego rozwoju kompetencji języka hiszpańskiego. Program kursu hiszpańskiego jest zaprojektowany tak, aby uczyć się hiszpańskiego w sposób globalny, rozwijając solidne podstawy gramatyki hiszpańskiej, słownictwa i funkcji komunikacyjnych.

Program kursu przygotowującego do DELE został specjalne zaprojektowany pod kątem wymagań egzaminu DELE: rozumienie tekstów pisanych, wypowiedź pisemna, rozumienie ze słuchu, gramatyka i słownictwo, oraz wypowiedź ustna. Studenci otrzymują również dostęp do modelów testów, co umożliwia zapoznanie się ze strukturą egzaminu i mechanizmem jego przeprowadzenia.

 

 

Poziomy kursu Przygotowanie do DELE w Szkole ZADOR w Alicante i Vitorii:

B1Certyfikat z języka hiszpańskiego DELE na poziomie B1 - Certyfikat potwierdza kompetencje językowe pozwalające na prawidłowe posługiwanie się językiem na poziomie podstawowym. 

B2Certyfikat z języka hiszpańskiego DELE na poziomie B2 - Jest potwierdzeniem kwalifikacji językowych pozwalajacych na swobodne porozumiewanie się w sytuacjach typowych dla życia codziennego.

C1Certyfikat z języka hiszpańskiego DELE na poziomie C1- Certyfikat językowy DELE C1 jest potwierdzeniem kwalifikacji językowych pozwalajacych na swobodne porozumiewanie się w sytuacjach typowych dla życia codziennego.

C2 Certyfikat z języka hiszpańskiego DELE na poziomie C2- Certyfikat językowy DELE poziom C2 to certyfikat potwierdzający kompetencje językowe z hiszpańskiego odpowiadający poziomowi biegłości (C2), najwyższemu spośród sześciu poziomów proponowanych w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

* Poziomy kompetencji językowych DELE, są równoważne z kompetencjami egzaminów z języka angielskiego Cambridge ESOL : PET First Certificate, CAE and Proficiency (i.e. Intermediate, Upper intermediate, Advanced and Proficiency).

 

Udział w kursie przygotowawczym do DELE, wymaga wcześniejszej znajomości hiszpańskiego:

> Przygotowanie do egzaminu DELE B1: przed rozpoczęciem kursu przygotowującego do egzaminu DELE należy posiadać minimalnie poziom B1, lub średnio-zaawansowany. Dla osób, które są na poziomie poczatkującym z hiszpańskiego, zalecane jest od 12 do 15 tygodni intensywnego kursu hiszpańskiego, aby dojść do poziomu wystarczającego do przygotowania się do egzaminu DELE B1.
> Przygotowanie do egzaminu DELE B2: przed rozpoczęciem kursu przygotowującego do egzaminu DELE należy posiadać minimalnie poziom B2, lub zaawansowany wyższy. Dla osób, które są na poziomie początkującym z hiszpańskiego, zalecane jest ok. 24 tygodni intensywnego kursu hiszpańskiego, aby dojść do poziomu wystarczającego do przygotowania się do egzaminu DELE B2. 
> Przygotowanie do egzaminu DELE C1: przed rozpoczęciem kursu przygotowującego do egzaminu DELE należy posiadać minimalnie poziom C1. Kurs przygotowujący do DELE na poziomie C1 wymaga znajomości języka hiszpańskiego na poziomie zaawansowanym, dlatego też dla osób początkujących zalecamy 36 tygodni Intensywnego kursu hiszpańskiego, aby uzyskać odpowiedni poziom znajomości hiszpańskiego.
> Przygotowanie do egzaminu DELE C2: zanim zaczniesz kurs przygotowujący do DELE, musisz posiadać przynajmniej poziom C2.

Jeżeli uważasz, że Twój poziom znajomości języka nie jest wystarczający, możesz uczestniczyć w ogólnym Intensywnym kursie hiszpańskiego, aby uzyskać odpowiedni poziom, a następnie wziąć udział w specjalistycznym kursie przygotowującym do egzaminów DELE.

Aby uzyskać więcej informacji na temat egzaminów DELE, polecamy odwiedzić stronę Egzaminów Instytutu Cervantesa.

Termin rozpoczęcia kursu przygotowującego do egzaminu DELE jest ustalany zgodnie z harmonogramem egzaminów Instytutu Cervantesa.
Zapisy na egzaminy DELE rozpoczynają się około dwóch miesięcy przed dokładnym terminem egzaminów i są otwarte przez około 1 miesiąc.

CONTACT INFO
Kontakt
Zapytanie
Rejestracja
Inne usługi
Zakwaterowanie
Zajęcia dodatkowe
Ubezpieczenie
Transfer
CENY
Zobacz Cennik
Pobierz Cennik
Pobierz Katalog
Javascript Onmouseover Menu by Vista-Buttons.com v5.7

Nauka języka hiszpańskiego w Hiszpanii

Kursy hiszpańskiego w Vitorii, Kraj Basków Kursy hiszpańskiego w Alicante, Costa Blanca

Charakterystyka

 • Termin rozpoczęcia kursu: w zależności od terminu egzaminu.
 • Dla grup (minimum 3 osoby) > o każdej porze roku.
 • Kursy indywidualne: można zacząć o każdej porze roku..
 • Dla grup zorganizowanych, minimalny czas trwania kursu, to 4 tygodnie. Uczestnicy kursów indywidualnych mogą wybrać dowolny czas trwania kursu.
 • Kurs przygotowujący do DELE w Alicante i w Vitorii .
 • 6 lekcji hiszpańskiego dziennie (4 godz. 30 min. dziennie, od poniedziałku do piątku): 4 ogólne lekcje hiszpańskiego + 2 lekcje kursu przygotowującego do egzaminu DELE.
 • Kursy przygotowujące do egzaminu DELE dla osób o poziomie znajomości języka hiszpańskiego od B1 do C2 (Superior).
 • Lekcje hiszpańskiego zazwyczaj odbywają się rano, aczkolwiek w zależności od poziomu znajomości języka, lub terminu kursu, mogą zostać przesunięte na popołudnie. Szkoła .wyznacza rozkład i godziny zajęć.
 • Materiały do nauki: Materiały i książki do nauki języka nie są wliczone w cenę kursu.
 • Minimalny wiek: 17 lat.
 • Ilość słuchaczy grupie: Minimalnie 3 osoby i maksymalnie 7 osób.
 • Wymagania: znajomość hiszpańskiego na poziomie B1, B2, C1, lub C2 w zależności od wybranego poziomu Kursu przygotowawczego do DELE.

Kurs przygotowujący do DELE w Hiszpanii zawiera...

Kurs hiszpańskiego

Kursy hiszpańskiego w małych grupach, maksymalnie 7 uczniów w klasie • Testy sprawdzające poziom językowy (pisemne i ustne) • Testy sprawdzające postępy • Certyfikat na zakończenie kursu.

Informacja

Informacje na temat Alicante, lub Vitorii - informacje o mieście, mapy, opcje zakwaterowania, zajęcia dodatkowe... • Wycieczka orientacyjna po centrum Alicante, lub Vitorii w pierwszym dniu kursu.

Inne usługi

Bezpłatny dostęp do internetu. Strefa WIFI. • Możliwość odbioru faksu i spawdzenia poczty e-mail —w sekretariacie szkoły. • Możliwość wypożyczenia książek, lub filmów.

TOP